Dzisiejszy dzień można przeżyć po żołniersku, bowiem patron św. Gerard z Brogne, (895 – 959), żołnierz z Florencji, zamienił mundur na mundur żołnierza zakonnika. Pewnego razu  w 918 roku wysłany z misją na dwór francuski, spotkał tam mnichów św. Dionizego – wstąpił do nich, zostając jednym z nich.. Przyjął tam święcenia kapłańskie, stając się żołnierzem Chrystusa. Pracował nad zreformowaniem klasztoru. Po 11 latach opat wysłał go na prośbę Gerarda do jego własnego majątku, aby dla miejscowych założyć klasztor. Po jakimś czasie książę Lotaryński zaprosił go do Mons, aby zreformował opactwo św. Ghislana – wprowadził tam regułę św. Benedykta. Przez 20 lat oddawał się odnowie reguły św. Benedykta w kilkunastu klasztorach: we Flandrii, Lotaryngii… Ostatnie lata spędził w Brogne na samotnej modlitwie.

Modlitwa: Panie Boże spraw, abyśmy i my umieli zachować pierwotną gorliwość w dążeniu do Ciebie. Chcemy pogłębiać
i wyznawać naszą wiarę. Prosimy o odwagę rycerską abyśmy umieli zabiegać o kontynuacje tradycji naszych przodków.
A gorliwością napełnieni umieli innych zachęcać do obrony polskiej kultury i wiary katolickiej.Amen