2.VI. Błogosławiony Sadok i Towarzysze, męczennicy. Podczas napadu Tatarów na Sandomierz 2 czerwca 1260 roku zginął Sadok – uczeń św. Dominika, założyciela zakonu kaznodziejskiego, misjonarz – ówczesny przeor sandomierskiego konwentu św. Jakuba (kościół istnieje do dziś) – wraz z grupą czterdziestu ośmiu dominikanów. Kult błogosławionych męczenników sandomierskich został zatwierdzony w 1807 r. przez papieża Piusa VII.