1. X. Święty Łukasz Ewangelista, święto. Łukasz napisał trzecią Ewangelię i Dzieje Apostolskie. Był syryjskim medykiem, nawrócił się na chrześcijaństwo, należał do wspólnoty w Antiochii i był współpracownikiem Świętego Pawła, towarzysząc mu w licznych podróżach apostolskich. W swojej Ewangelii, charakteryzującej się zgromadzonymi w niej przypowieściami o miłosierdziu, wiele uwagi poświęcił dzieciństwu Jezusa, być może dzięki bezpośredniemu świadectwu Matki Bożej. Jest przedstawiany jako piszący Ewangelię lub malujący portret Matki Bożej. Jego atrybutem jest wół. Opiekun: chirurgów, złotników, stolarzy, medyków, miniaturzystów, notariuszy, pisarzy
    i artystów. Imię: jest skrótem od łacińskiego imienia Lucanus, które znaczy „pochodzący z Lukanii”.