1. VI. święty Antoni z Padwy, kapłan i Doktor Kościoła. Urodził się w Lizbonie w 1195 roku, wstąpił początkowo do kanoników augustianów, ale w 1220 roku, został franciszkaninem. Był kaznodzieją, a wybitnie uzdolniony w sztuce oratorskiej, uczył na różnych uniwersytetach Europy. W końcu osiadł w Padwie, gdzie zajął się wyłącznie przepowiadaniem. Zmarł w 1231, zaledwie jedenaście miesięcy po śmierci. W 1946 roku ogłoszono go doktorem Kościoła. Jest przedstawiany
    w habicie franciszkańskim, z księgą, chlebem, płomieniem, sercem, lilią i Dzieciątkiem Jezus. Przyzywa się go, aby znaleźć  zagubione przedmioty, a także jako pomoc z znalezieniu odpowiedniego męża. Opiekun: sierot, więźniów, rozbitków, ciężarnych kobiet bezpłodnych, chorych dzieci, szklarzy i rekrutów. Imię: pochodzenia greckiego, znaczy „urodzony wcześniej”.