1. XI. Święta Małgorzata Szkocka, Królowa i wdowa. Urodziła się około 1046 roku na Węgrzech jako córka króla Edwarda, przebywającego wówczas na wygnaniu, aby się schronić przed Kanutem, uzurpatorem tronu Anglii. W wieku dziecięciu lat wróciła do ojczyzny, którą jednak musiała opuścić, chroniąc się w Szkocji, w 1066 roku po śmierci wuja Edwarda Wyznawcy.. W 1070 roku poślubiła króla Malcolma III. Była rozsądną, serdeczną i oddaną królową, małżonką i matką. Sprzyjała kontroli miejscowego kleru przez Kościół w Rzymie, organizowała i wspierała w swoim królestwie dzieła miłosierdzia i opieki społecznej. Zmarła w 1093 roku w Edynburgu. Jest przedstawiana w szatach królewskich. Patronka: Szkocji. Imię: Pochodzi z greckiego i znaczy „perła”.