1. X. Święty Daniel Comboni, biskup. Urodził się w 1831 roku w Limone del Garda, święcenia kapłańskie otrzymał w Trydencie w 1854 roku. Wyruszył do Afryki w 1857 roku, ale wrócił po niepowodzeniu misji i śmierci jego towarzyszy. Opracował nowy plan misji, który mógł dać godność ludności afrykańskiej, ale napotkał na liczne trudności, pomimo wsparcia udzielanego mu przez miejscowego biskupa. Niestrudzony
    w walce przeciw niewolnictwu, na rzecz formacji i wykupu ludu Afryki. Został mianowany biskupem i wikariuszem apostolskim w środkowej Afryce. Zmarł
    w czasie epidemii w 1881 roku. Imię: z hebrajskiego, znaczy „Bóg jest moim sędzią”