18.IV. Św. Gałdin, biskup, + 1176.

Gołdyn urodził się w Mediolanie w 1096 roku. W 1160 został mianowany archidiakonem przy katedrze, obok biskupa Oderza, razem z którym opowiedział się za nominacją papieża Aleksandra III, przeciw papieżowi Wiktorowi IV, wspieranego przez Fryderyka Barbarossę. Po zniszczeniu Mediolanu, przez niemieckiego cesarza w 1162 roku został mianowany kardynałem i znalazł się w otoczeniu Aleksandra III. Po śmierci Oderza, został wyznaczony przez papieża na jego następcę i musiał wrócić do Mediolanu. Okazał się bardzo aktywnym i pełnym miłości odnowicielem miasta
i  wspólnoty diecezjalnej. Zmarł w 1176 roku. Jest przedstawiany w szatach biskupich. Imię pochodzi a niemieckiego i znaczy: „dominować, królować”