31.V. Święta Petronela, męczennica. Według inskrypcji znalezionych w katakumbach Domitylli, Petronela była męczennicą. Jednak tradycja ludowa uważa ją za córkę św. Piotra. Wiele źródeł myli informacje o niej. Prawdopodobnie żyła w Rzymie przed IV wiekiem, ale istnieją też przekazy mówiące, że dotarła tam ze św Piotrem, który aby ją uchronić przed niedyskretnymi spojrzeniami, zsyłał na nią gorączkę, ilekroć ktoś miał j a odwiedzić.  Jej kult rozpowszechnił się między IV a VI wiekiem. Przedstawia się ją z kluczami, atrybutem świętego Piotra Imię pochodzi z łaciny i znaczy „z miejsca kamienistego.