1. VI. Święty Adolf, biskup. Adolf miał prawdopodobnie szlacheckie pochodzenie, urodził się w angielskiej rodzinie chrześcijańskiej w VI wieku. Razem z bratem Botulfem został posłany przez rodziców na studia do Belgii. Podczas gdy jego brat, benedyktyn, wrócił do Anglii, Adolf pozostał tam być może jako biskup Utrechtu. Wspominani są razem w pewnej biografii napisanej w XI wieku przez mnicha Forkarda. Jego relikwie zostały przeniesione w 972 roku do opactwa Toumhay. Obydwaj są czczeni zwłaszcza w Anglii i w Bostonie w stanie Massachusetts. Przedstawia się go w szatach biskupich. Imię: pochodzi z niemieckiego, znaczy „młody wilk”.
  1. VI. Święty Albert Chmielowski, zakonnik. Adam Hilary Bernard Chmielowski urodził się 20 sierpnia 1845 r. w Igołomi. W powstaniu styczniowym stracił nogę, musiał też opuścić kraj. Po krótkich studiach w Paryżu i Gandawie przyjechał do Krakowa, aby je kontynuować w Akademii Sztuk Pięknych. Następnie kształcił się artystycznie w Monachium. Dorobek Adama Chmielowskiego to 61 obrazów olejnych, 22 akwarele i 15 rysunków. Brat Albert, bo takie imię zakonne obok założył Zgromadzenie Braci Albertynów, a następnie w roku 1891 Zgromadzenie Sióstr Albertynek. Zmarł w opinii świętości 25 grudnia 1916 roku. Imię: pochodzenia greckiego, znaczy „wszystko jasne” może być zdrobnieniem od imienia Adalbert, które znaczy „ wyraźnie szlachecki