Święta Róża z Limy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Izabela Flores urodziła się w Limie 20 kwietnia 1586 roku. Ze względu na jej piękną cerę nazwano ją Różą. Od dzieciństwa wyróżniała się głęboką wiarą i pobożnością. Już jako dziecko złożyła Bogu dozgonne śluby czystości. Przeżywała bardzo trudne chwile gdy rodzice chcieli ją wydać za mąż. Próbowali wszelkich sposobów, by zmusić ją do małżeństwa. Ona jednak myślała tylko o Jezusie i o tym, jak mogłaby Mu się przypodobać. Gdy miała 20 lat wstąpiła do Trzeciego Zakonu św. Dominika. Jako tercjanka pozostawała w domu zajmując osobny domek w posiadłości rodziców. Swe życie wypełnioniła surowymi pokutami, postami, umartwieniami, modlitwą i kontemplacją. Otoczenie uważało, że postradała zmysły, ona jednak wszystkie swe ofiary składała z pragnieniem wybłagania miłosierdzia u Boga dla grzeszników i łaski przebaczenia. Swoje życie wzorowała na św. Katarzynie z Sieny, również dominikańskiej tercjanki. Wycierpiała w swym życiu wiele, najbardziej, gdy przez 15 lat doświadczała zupełnego odtrącenia od Boga. To doświadczenie dopiero doprowadziło ją do prawdziwego mistycznego zjednoczenia z Chrystusem. Odtąd żyła jeszcze bardziej dla niego. Po śmierci rodziców została zupełnie sama. Ostanie trzy lata przebywała u małżonków Gonzaleza della Maza i Marii Uzategui, którzy gościli ją z pełną miłością. Te wszystkie doświadczenia mocno nadwyrężyły jej siły. Zmarła w wieku 31 lat 24 sierpnia 1617 r. Dzień ten przepowiedziała. Dominikanie znając jej święte życie pochowali jej ciało najpierw w krużganku klasztornym, a dwa lata później przenieśli do kościoła w Limie do kaplicy św. Katarzyny z Sieny. Beatyfikacji św. Róży dokonał papież Klemens IX w 1668 r. Trzy lata później papież Klemens X wyniósł ją do chwały świętych.

Przedstawiana jest jako młoda dominikanka w habicie. Jej atrybutami jest korona z cierni, róża, wianek z róż, z których wychyla się Dzieciątko Jezus.

Opiekunka: ogrodników, sióstr dominikanek oraz przyzywana podczas waśni rodzinnych

Patronka: Ameryki, Filipin, Antylii.

Źródło. www.brewiarz.pl