1. VI. Święty Grzegorz Jan Barbarigo, biskup. Urodził się w 1625 roku w Wenecji. Początkowo uczył go ojciec, później odbył studia prawnicze w Padwie, po czym rozpoczął karierę dyplomatyczną. Przebywał w Munster podczas podpisania Traktatu Wersalskiego, a krótko potem został kapłanem. W 1656 roku papież Aleksander II wezwał go do Rzymu, aby opiekował się chorymi, podczas epidemii cholery. Następnie został mianowany biskupem Bergamo i wprowadził
    w tej diecezji rozporządzenia kontrreformacji. Jako kardynał i biskup Padwy zakładał szkoły katechetyczne i instytuty uniwersyteckie. Zmarł w 1761 roku, a świętym ogłoszono go dopiero w 1980 przez papieża Jana XXIII. Przedstawia się go w szatach kardynalskich. Imię: pochodzenia greckiego, znaczy: „ten, który budzi”.