1. VI. Święci Cyryk i Julita, męczennicy. Legenda głosi, że byli to matka z synem, którzy ponieśli śmierć za czasów Dioklecjana. Być może
    w Cylicji, w IV wieku. Zaledwie trzyletni Cyryk miał umrzeć krótko przed ścięciem matki, gwałtownie rzucony
    o ziemię przez przesłuchującego ich sędziego, ponieważ także on wyznał swoją wiarę. Ich kult jest bardzo rozpowszechniony w Europie, a od średniowiecza oboje są zwykle przedstawiani razem. Opiekun: Cyryk – dzieci. Imiona: Cyryk pochodzi z greckiego, znaczy „pan”, Julita, pochodzenia łacińskiego, znaczy „zadowolona”.