1. XI. Święty Leon Wielki, papież i doktor Kościoła. Leon I został wybrany papieżem w 440 roku. Zabierał głos w kwestiach teologicznych i politycznych. Wykazując się umiejętnością zdecydowanego działania. W dziedzinie teologicznej najbardziej zaznaczył się potwierdzeniem w czasie Soboru Chalcedońskiego w 541 roku nauki z Wcielenia Chrystusa. Tradycyjnie przypisuje się mu Legendarne powstrzymanie Attyli, który ciągnął na Rzym po splądrowaniu Mediolany w 452 roku. Zmarł w 461 roku. W 1754 został ogłoszony doktorem Kościoła. Jest przedstawiany w szatach papieskich z tiarą. Opiekun: muzyki sakralnej, muzyków i śpiewaków. Imię: pochodzenia łacińskiego, oznacza „lwa”.