1. V. Święty Andrzej Bobola zakonnik Urodził się około 1591 roku. Ukończywszy szkołę średnią, wstąpił do zakonu jezuitów w Wilnie. Po nowicjacie studiował filozofię najpierw w Akademii Wileńskiej (1613-1616), a potem w Brunstredzie
    i Pułtusku, aby powrócić do Wilna na studia teologiczne (1618=1622), po ukończeniu których został kapłanem (1622). W latach 1623-1657 pracował w różnych placówkach jezuickich, pełniąc funkcje kaznodziei, spowiednika, misjonarza oraz wykonując swe obowiązki zakonne. W służbie tej odznaczał się żarliwością i poświęceniem, oddany całkowicie zaniedbanemu pod względem religijnym ludowi. Zginał 16 maja 1657 roku w Janowie Poleskim, okrutnie umęczony przez Kozaków. Patron Polski. Imię: pochodzenia greckiego, znaczy „dzielny”.