1. X. Błogosławiony Honorat Koźmiński, zakonnik. Urodził się 16 października 1829 roku w Białej Podlaskiej. Za udział w konspiracji antyrosyjskiej został aresztowany 23 kwietnia 1845 roku i osadzony w X pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Zachorował na tyfus, dzięki czemu został zwolniony
    z więzienia 21 grudnia 1848 roku, wstąpił do kapucynów
    w Lubartowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1852 roku. W 1855 roku założył w Warszawie razem z Zofią Truszkowską, Zgromadzenie Sióstr Felicjanek, następnie zaś czternaście zgromadzeń bezhabitowych. W październiku 1016 roku ciężko zachorował, zmarł 16 grudnia tegoż roku. Imię: wywodzi się z łacińskiego słowa honoratus – „szanowany, obdarzony czcią”.