1. VII. Święty Bruno z Kwerpurtu, biskup, męczennik Bruno, czyli Bonifacy, bo tak brzmiało jego imię, żył w latach 974-1009. Był benedyktynem-eremitą, misjonarzem, arcybiskupem, a w końcu męczennikiem. Pochodził z możnej rodziny niemieckiej. był kapłanem cesarza Ottona III. W 998 wstąpił do benedyktynów, następnie żył w pustelni w Perum pod Rawenną. Wysłany przez papieża Sykstusa II na czele misji do Prus, otrzymał święcenia biskupie w Magdeburgu (1004), a następnie paliusz, jako arcybiskup. do Prus dotarł w 1008 r, zaś rok później poniósł męczeńską śmierć na ziemi Jaćwingów (9 marca 1009 roku) wraz z ośmioma towarzyszami.