19. V. Święty Ivo kapłan. Ivo urodził się w 1253 roku w Bretanii, gdzie studiował następnie teologię i prawo kanoniczne. Po zakończeniu działalności w sądach biskupich w Rennes i Treguler  został kapłanem i prowadził życie ascetyczna aż do śmierci, która nastąpiła w 1303 roku jest przedstawiany w stroju uczonego, sędziego lub duchownego, trzymającego w ręku zwój
z petycjami lub książkę. Opiekun: adwokatów, sędziów, prawników, urzędników sądowych, notariuszy, prokuratorów, portierów, ubogich i bezdomnych, wdów i sierot.. Imię: pochodzi z celtyckiego i znaczy „święty jak  drzewo cisowe”.