1. VII. Święty Benedykt, opat. Benedykt urodził się w Nursji około 480 roku. Założył zakon benedyktynów, oparty na modlitwie liturgicznej
    i pracy ręcznej, w myśl hasła: Ora et labora. Jest uważany za ojca monastycyzmu zachodniego. Zmarł
    w założonym przez siebie opactwie Montecassino w 547 roku. Jest przedstawiany w czarnym habicie
    z księgą, pastorałem opackim, z krukiem trzymającym w dziobie chleb; ponadto z kielichem wypełnionym małymi wężami, z kijem lub wiązką witek. Opiekun: rolników, architektów, chemików, wieśniaków inżynierów i speleologów . Patron: Europy, od 1964 roku. Imię: pochodzenia łacińskiego, znaczy „błogosławiony”.