To jest nasza Ojczyzna. Nasza Ojczyzna którą budowały pokolenia i my budujemy. To jest nasza Ojczyzna – to jest nasze „być” i „mieć”. I nic nie może pozbawić nas prawa, ażeby przyszłość tego naszego „być” i „mieć” zależała od nas. Całe Prawo Boże – wypisane niegdyś na kamiennych tablicach, a równocześnie wypisane odwiecznie w sercach ludzkich. Ten moralny fundament jest od Boga. Równocześnie ten moralny fundament Przymierza z Bogiem jest dla człowieka.Jeśli człowiek burzy ten fundament, szkodzi sobie, burzy ład życia i współżycia ludzkiego w każdym wymiarze. Zaczynając od wspólnoty najmniejszej, jaką jest rodzina, i idąc poprzez naród, aż do tej ogólnoludzkiej społeczności. Życie ludzkie jest darem. Przykazania nie zabijaj zawiera w sobie nie tylko zakaz. Ona wzywa nas do określonych postaw
i zachowań pozytywnych. Nie zabijaj, ale raczej chroń życie, chroń zdrowie i szanuj godność ludzką każdego człowieka. Na przestrzeni dziejów byli wielcy i święci ludzie,  jak dzisiejszy Patron Honorat Koźmiński założyciel kilkudziesięciu zgromadzeń. Który w czasie zaborów, nie bał się okupanta, ale walczył o człowieka.