1. VIII. Święta Klara z Montefalco, zakonnica. Urodziła się w Monteflco w 1268 roku w zamożnej rodzinie. Od dziecka żywiła nabożeństwo do Męki Chrystusa i w wieku piętnastu lat postanowiła pójść w ślady siostry Joanny i wstąpić do małej pustelni. To miejsce odosobnienia i modlitwy stało się w 1290 roku klasztorem poświęconym Świętemu Krzyżowi, podporządkowanym Regule augustiańskiej. Klara była jego przeoryszą od 1291. Żyła
    w nieustannej pokucie i miała nadzwyczajne widzenia. Zmarła w opinii świętości w 1308 roku, została kanonizowana w roku 1881. Jest przedstawiana w habicie dominikańskim. Imię: pochodzenia łacińskiego, znaczy „jasny, wybitny”.