Święty Franciszek Salezy – patron dziennikarzy

Doktor Kościoła. Żył w latach 1567-1622. Wyróżniały go wyjątkowy umiar i łagodność. Był niezwykle uprzejmy i taktowny, przez co nazywano go „światowcem pośród świętych”. Mając 35 lat został biskupem Genewy. Stworzył nowy ideał pobożności – życie duchowe, wewnętrzne, praktykowane w klasztorach, wydobył z ukrycia, aby „wskazywało drogę tym, którzy żyją wśród świata”.  Wraz ze św. Joanną de Chantal założył zakon Sióstr Nawiedzenia NMP (wizytki). Jest patronem sióstr wizytek, salezjanów i salezjanek, Annecy, Chabery, Genewy, dziennikarzy i pisarzy oraz prasy katolickiej. Jego pisma i listy wyróżniają się tak pięknym językiem i stylem, że do dnia dzisiejszego zalicza się je do klasyki literatury francuskiej. Co roku w dzień wspomnienia św. Franciszka Salezego papież ogłasza orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.

Dzieła: „Filotea, czyli wprowadzenie do życia pobożnego (1608)”, „Traktat o miłości Bożej” (1616).

Cytat: „Tak bardzo pragniemy czasem stać się aniołami, że zapominamy przy tym być dobrymi ludźmi”