1. XII. Święty Jan od Krzyża, kapłan i doktor Kościoła. Jan de Yepes urodził się w Hiszpanii w 1542 roku, a w 1563 roku wstąpił do zakonu karmelitańskiego. Bardziej pociągany życiem kartuzów, miał już opuścić zakon, kiedy Teresa
    z Avili przekonała go, by inaczej przeprowadzić jego reformę. W 1568 roku powstał w ten sposób zakon karmelitów bosych. Wielki mistyk, napisał liczne dzieła, między innymi: Noc ciemną duszy i Drogę na Górę Karmel. Prześladowany i izolowany, zmarł w 1591 roku. Został kanonizowany w 1726 roku, dwieście lat później ogłoszony doktorem Kościoła. Jest przedstawiany w habicie karmelitańskim, jako adorujący krucyfiks. Opiekun: mistyków, teologów i poetów. Imię: pochodzi z hebrajskiego i znaczy „Bóg okazał miłosierdzie”, „dar Pana”.