1. XII. Święta Maria od Krzyża di Rosa, dziewica. Córka przedsiębiorcy z Brescii, Paola Francesca urodziła się w 1813 roku. Osierocona przez matkę, w wieku jedenastu lat złożyła ślub czystości. Odrzucała następnie wszystkie propozycje małżeństwa, które przedstawiał jej ojciec, ale zgodziła się kierować jego przedsiębiorstwem. Jednocześnie z coraz większym oddaniem zajmowała się formacją dziewcząt, opieką nad chorymi i ubogimi, tworząc z czasem zgromadzenie zakonne, które zostało zatwierdzone w 1851 roku, pod nazwą Służebnice Miłosierdzia. Jako zakonnica przyjęła imię Marii od Krzyża i działała jeszcze kilka lat, aż do swej śmierci w 1855 roku. Została kanonizowana w 1954 roku. Przedstawia się ją w czarnym habicie zakonnym. Imię: pochodzi z egipskiego lub hebrajskiego, w pierwszym przypadku oznacza „umiłowaną przez Boga”, w drugim – „panią”.