1. IV. Święty Kajus, papież. Jego pontyfikat pod koniec III wieku, był świadkiem jedynie pierwszych przejawów wielkiego prześladowania zarządzonego przez Dioklecjana, z którym Kajus był spokrewniony. Urodził się w Dalmacji i stamtąd przeprowadził się do Rzymu. Gdzie został wybrany na papieża w 283 roku. Wspomniana się go, ponieważ przeprowadził reformę hierarchii kościelnej., natomiast nie jest pewne, ze był męczennikiem (w starożytnych dokumentach wspominany jest bowiem jako wyznawca. Miał umrzeć śmiercią naturalną około 295 roku. Nie posiada odrębnej ikonografii, przedstawia się go w szatach papieskich. Imię: pochodzenia łacińskiego, znaczy „wesoły, pogodny”.