1.  VII. Święty Pantaleon lekarz i męczennik. Według legendarnej Passio Pantaleon był tak cenionym lekarzem, że został wezwany na dwór Maksymiana na początku III wieku. Pochodził z Nikomedii w Bityni, a do zawodu lekarza nakłonił go ojciec. Nawróciwszy się na chrześcijaństwo, przeciwstawił się kapłanom. Eskulapa, lecząc
    i uzdrawiając w imię Chrystusa. dlatego był torturowany i został ścięty. Jest przedstawiany
    w szatach lekarza. Opiekun: lekarzy, mamek i niań, chorych na zeza. Imię: pochodzi z greckiego, znaczy „cały lew”.

    27. VII. Błogosławiona Kamila Gentili, męczennica. Kult Kamili został zatwierdzony w 1841 roku, przez papieża Grzegorza XVI po czterech wiekach od jej śmierci. Pochodziła z San Severino
    w Marche, ze szlacheckiej rodziny Gentilich z Revellone, została wydana za człowieka gwałtownego, którego swoimi modlitwami ocaliła od wyroku za zabójstwo. Mimo to on zabił ją z nienawiści, jaką żywił do rodziny teściowej. Kamila nie posiada odrębnej ikonografii. Imię : pochodzenia łacińskiego; znaczy „młoda szlachcianka, pomagająca ofiarnie”.