1. XII. Święty Szczepan, pierwszy męczennik. Szczepan był jednym z siedmiu diakonów. Został oskarżony o wypowiedzenie bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu. Dzięki znajomości Pism wykazał, że Żydzi sprzeciwiając się Duchowi Świętemu, nie chcieli rozpoznać Mesjasza. Wówczas został ukamienowany za miastem. Jego kult rozpowszechnił się między
    IV i V wiekiem. Przedstawia się go w szatach młodego diakona,
    z kamieniami, palmą i księgą. Jest przyzywany w migrenach
    i w modlitwie o dobrą śmierć. Opiekun: diakonów, żołnierzy uzbrojonych w procę, murarzy, dłutowników, brukarzy i kamieniarzy. Imię: pochodzi z greckiego i znaczy „ukoronowany”.