1. XI. Święty Sylwester Guzzolini, opat. Urodził się w Osimo w 1177 roku w rodzinie Guzollinich. Rozpoczął studia prawnicze w Bolonii, lecz zmienił je na teologiczne na uniwersytecie w Padwie. Ten wybór nie spotkał się z przychylnością ze strony rodziców, którzy wezwali go z powrotem do rodzinnego miasta. Sylwester otrzymał jednak święcenia kapłańskie (1217) i został kanonikiem w katedrze w 1227 roku postanowił żyć w samotności w Gola della Rossa nieopodal Frasassi. W 1228 roku przyjął wizytę dwóch legatów papieskich, brata Ryszarda i brata Bonapartego, a następnie dołączyli do niego liczni uczniowie. W 1231 roku założył klasztor w Montefano, a w 1248 roku uzyskał dla swej działalności papieskie zatwierdzenia. Ufundował ponadto wiele innych klasztorów. Zmarł w 1267 roku. Jest przedstawiany w stroju opata. Imię: pochodzi z łaciny i znaczy „mieszkaniec lasu”.