1.  IV. Święty Marcelin, papież, więziony, torturowany, męczennik. Następca papieża Kajusa. Marcelin rządził stolicą Piotrową od 296 do 304 roku, kiedy to zmarł w następstwie prześladowań wywołanych przez cesarza Dioklecjana. Niewątpliwie był męczennikiem, ale nie jest jasne, czy został ścięty, czy też umarł z wyczerpania w więzieniu w następstwie tortur. Wyróżniał się żarliwością i miłością. Nie ma odrębnej ikonografii. Jest przedstawiany w szatach papieskich. Imię: zdrobnienie od imienia Marcel, będącego z kolei spieszczeniem imienia Marek, które jest pochodzenia łacińskiego i znaczy „ poświęcony bogu Marsowi”, „urodzony w marcu”