1. VIII. Święta Monika, matka Świętego Augustyna. Monika urodziła się około 323 roku, była przykładną matką chrześcijańską. Cierpiała
    z powodu rozwiązłego gwałtownego męża, którego swoją modlitwą i cierpliwością zdołała jedna doprowadzić do chrztu. Troskliwie opiekowała się synem Augustynem, który także przyjął chrzest,
    a następnie stał się wielkim świętym. Zmarła w Ostii w 387 roku. jej kult rozpowszechnił się od X wieku. Jest przedstawiana w czarnym habicie mniszek augustiańskich, jej atrybutami są księga Reguły zakonnej i krucyfiks. Jest przyzywana przy porodach. Opiekunka: matek i wdów Imię: być może pochodzenia łacińskiego, o niepewnym znaczeniu „mama, małżonka”.