29 XII Sw. Dawida – króla i proroka. Żył w X wieku przed Chrystusem. Jako najmłodszy z siedmiu synów Jessego, został namaszczony przez Samuela, na Króla i następcę Saula. Jako dzielny młodzieniec pokonał Goliata, doprowadzając do zwycięstwa Izraelitów nad Filistynami. Jako król odznaczał się mądrością i odwagą.. Rozmiłowany w muzyce, napisał wiele psalmów wielbiących Boga. Gdy Natan prorok, skarcił go za cudzołóstwo, napisał psalmy pokutne 51 (50) i przeprosił Boga.