1. VII. Święty Szymon z Lipnicy, kapłan. Urodził się przypuszczalnie w latach 1435-40 w Lipnicy pod Bochnią. Prawdopodobnie pod wpływem żarliwych kazań św. Jana Kapistrana Szymon w 1457 roku wstąpił do Bernardynów. W życiu zakonnym odznaczał się surowością ascetyczną, bardzo też czcił Najświętszy sakrament i Matkę Bożę. Od lipca 1482 do 6 stycznia 1483 roku. Kraków dotknięty był epidemią cholery