1. VII. Święty Fabiusz, męczennik. Fabiusz, męczennik z początków IV wieku. Podczas prześladowań za Dioklecjana, był żołnierzem cesarza, wyznaczonym do niesienia labarum podczas publicznej parady. Odmówił tego zadania, aby nie być bałwochwalcą i dlatego został skazany na ścięcie. Według legendy, kiedy wrzucono go do morza, ciało i głowa cudownie się połączyły,
    a fale poniosły je aż do wybrzeży Certannae. Jest przedstawiany jako żołnierz z palmą męczeństwa. Imię: z łaciny,
    a wcześniej z etruskiego, znaczy „baśń”.