1. VIII. Święty Stefan Węgierski, król. Stefan urodził się w Ostrzyhomiu (Esztegrom). W 970 roku był pierwszym katolickim królem Węgier. Pomimo sprzeciwu swojego dworu oraz tych, którzy pozostali przy pogaństwie, troszczył się przede wszystkim o jedność polityczną i religijną Węgier, sprowadzając licznych misjonarzy cysterskich, aby wspierać ewangelizację kraju. Jego królowanie zyskało uznanie papieża Sylwestra II, który wysłał mu koronę, aby został koronowany, jako król „apostolski” i niestrudzony przykład miłości. Zmarł w 1038 roku, zaś jego kult zatwierdzono już w roku 1083. Patron Węgier. Imię pochodzenia greckiego, znaczy „ukoronowany”. Rządził państwem węgierskim przez 41 lat. Stworzył organizację kościelną i gorliwie szerzył chrześcijaństwo. W nagrodę otrzymał od papieża Sylwestra II koronę królewską j. Koronacja nastąpiła 25 grudnia, w uroczystość Bożego Narodzenia, w roku 1000.