1. III. Św. Agapit z Rawenny sprawował posługę biskupią w diecezji raweńskiej na przełomie III i IV wieku. Według pewnych źródeł, brał udział w Synodzie w Rzymie w 340 roku. Pochowano go na cmentarzu obok Bazyliki San Probo in Casse, skąd następnie jego relikwie zostały przeniesione przez arcybiskupa Piotra IV do Bazyliki Zmartwychwstania. Jego kult ugruntował się w XI wieku, kiedy to rozeszła się legenda o pierwszych dwunastu biskupach Rawenny, wybranych cudownie
    w następstwie znaku gołębicy, która spoczęła a na każdym z nich. Imię pochodzi z greckiego i znaczy: „drogi, kochany”