1. II. Święty Cyryl i Metody, apostołowie Słowian. Bracia Cyryl i Metody urodzili się w Tesalonice na początku IX wieku. Wybrali życie mnisze
    i byli ewangelizatorami narodów słowiańskich. Do tej misji wynaleźli nowy alfabet, nazwany później, cyrylica i z jego pomocą przetłumaczyli teksty Biblii. Cyryl był mnichem, Metody natomiast biskupem Simium. Kanonizowani w 1936, zostali ogłoszeni patronami Europy w roku 1980. Zwykle przedstawia się ich razem w szatach biskupich i z księgami lub kartuszami zapisanymi cyrylicą. Są opiekunami profesorów., patronami Europy. Imię Cyryl z perskiego znaczy „młody król”. Metody pochodzenia greckiego, znaczy „działający do jakiegoś celu”.
  2. II. Św. Cyryl urodził się w roku 826 lub 828 w Tesalonice (słowiańskie Sołuń), obecnie Saloniki (Grecja), w bogobojnej rodzinie, jako ostatni z siedmiorga rodzeństwa. Konstanty, bo takie miał imię, zdradzał niepospolite zdolności, dlatego ojciec Leon wyższy oficer miejscowego garnizonu, wysłał go na dalsze studia do Konstantynopola. Po ukończeniu został bibliotekarzem przy kościele Hagia Sofia. Zycie dworskie mu nie odpowiadał, usunął się do pewnego klasztoru nad Bosforem. Odszukano go i uproszono, by objął wykłady z filozofii w szkole cesarskiej. Odchodzi z tej pracy, idzie do brata na górę Olimp do Bitynii, tam na prośbę cesarza Michała III Opilcy udali się do Chazarów 860/861) w sprawie sporów między Żydami i saracenami. Sw. Cyryl do tej misji przygotował się bardzo starannie. Wyuczył się specjalnie języka hebrajskiego i syryjskiego do prowadzenia dyskusji. W Chersonezie miał św. Cyryl odnaleźć relikwie św. Klemensa, papieża, który tam został wywieziony na roboty w czasie prześladowań rzymskich i tam umarł. Powracając do Konstantynopola, zabrał je ze sobą, by je później przywieść do Rzymu.