12 . III. Święta Fina, dziewica.  Urodziła się w San Gimignano w 1238 roku, zmarła w wieku 15 lat w opinii świętości. Pochodziła z bardzo ubogiej rodziny, szybko została osierocona przez matkę i przykuta do łóżka z powodu choroby, bardzo pobożna, potrafiła znosić chorobę i cierpienie z modlitwą i myślą ciągle skierowaną ku Męce Jezusa i Maryi Pannie. Jej kult zaczął się zaraz po jej śmierci, dzięki licznym cudom, jakie miały miejsce na jej grobie. Jest przedstawiana jako młoda dziewczyna z kwiatami w rękach. Patronka San Gimignano. Imię: Jest to skrócona forma imienia Serafina, pochodzenia hebrajskiego, znaczy: „podobna do Anioła”