31.III. Święty Amos, prorok. Żył w VII wieku  przed Chrystusem i przepowiadał w Izraelu, w królestwie północnym, zwłaszcza w schizmatyckim sanktuarium w Betel, w czasach Jerobaama II. Zanim Pan powołał go do misji proroka, był zwyczajnym pasterzem owiec. Został pierwszym z proroków pisarzy, pozostawił po sobie księgę prorocką (Księga  Amosa), w której zachęcał do szukania Pana i występował stanowczo przeciw niesprawiedliwości społecznej, przepychowi, i ludzkiej samowystarczalności. Jest przedstawiany w starożytnych  szatach, ale nie posiada charakterystycznych atrybutów. Imię: pochodzi z hebrajskiego i znaczy, „mocny”.