1. VII. Święte Sekunda i Rufina, męczennice. Sekunda i Rufina jak głosi tradycja, były siostrami, chrześcijankami, narzeczonymi dwóch młodzieńców, którzy dokonali apostazji. W zaistniałej sytuacji postanowiły więc złoży ślub dziewictwa, za co zostały postawione przed sądem. Ich męczeństwo nastąpiła około 260 roku, za cesarza Waleriana i Galiena przy via Cornelia. Rufina została ścięta, natomiast Sekundę pobito pałkami na śmierć. Obie dziewice, których kult był rozpowszechniony już w IV wieku, są przedstawiane w momencie męczeństwa, a ich atrybutami jest palma. Imiona: obydwu pochodzenia łacińskiego, Sekunda znaczy, „druga córka”, a Rufina – „ruda”.