1. V. Święty Filip Nereusz, kapłan. Urodził się w 1515 roku we Florencji. Od dziecka wyróżniał się dobrym charakterem, dlatego otrzymał przydomek „dobry Pippo”. Kapłanem został w 1551 roku, poświęcił się edukacji młodzieży z obrzeży miast, wprowadzając nową metodę nauczania, która łączyła katechizm z teatrem i muzyką. Wspierany przez papieża Grzegorza XIII, w roku 1575 założył zgromadzenie oratorian. Zmarł w Rzymie w 1595 roku, został kanonizowany w 1662 roku. Ikonografia przedstawia go z pociągłą twarzą i białą brodą,
    w czarnym habicie lub ornacie, jako oddającego cześć Maryi Pannie. Bywa przyzywany jako orędownik w schorzeniach reumatycznych oraz podczas trzęsień ziemi. Opiekun: młodzieży. Imię: pochodzi z greckiego, znaczy „miłośnik koni”.