1. XII. Święty Eligiusz, biskup. Urodził się około 588 roku w Chatelac koło Limoges, był kowalem i zręcznym złotnikiem również na służbie królów. Przyjął święcenia kapłańskie,
    a w 641 roku został biskupem Noyon. Prowadził niestrudzony apostolat wśród germańskich pogan. Urzędnik dworski z czasów panowania Merowingów, biskup Noyonu i Tournai (641-659), misjonarz, święty Kościoła katolickiego i ewangelickiego. Zmarł w 660 roku. Jego kult rozpowszechnił się w średniowieczu. Jest przedstawiany jako złotnik lub kowal. Czasami w szatach biskupa, niekiedy z koniem, któremu według legendy oderwał a potem przywrócił kopyto, aby je następnie podkuć. Jest przyzywany przeciw wrzodom, bulom uszu i zapaleniu jelit. Opiekun: złotników, kowali, mechaników
    i blacharzy. Imię: pochodzenia łacińskiego, znaczy „wybrany przez Boga”.