1. VI. Święty Romuald, opat. Urodził się około 950 roku w Rawennie, wybrał życie zakonne i był mnichem benedyktyńskim. Czuł silną potrzebę połączenia doświadczenia życia pustelniczego z życiem wspólnoty mniszej. Zrealizował to swoje dążenie, zakładając klasztor w Camaidoli w 1012 roku, został kanonizowany w roku 1595. Przedstawiany dużą brodą, nosi biały habit benedyktyński. Jego atrybutami są Biblia, demon kusiciel, drabina, którą widział we śnie, po której mnisi wchodzili do nieba. Opiekun: zakonu kamedułów. Imię: pochodzenia longobardzkiego, znaczy „ten, który rządzi”.