25.VIII. Święty Ludwik IX, król. Syn Ludwika VIII, króla Francji, urodził się w Poissy w 1214 roku. rządził z wielkim poczuciem sprawiedliwości, prowadził pobożne ascetyczne życie. Zmarł w 1270 roku w Tunisie, podczas ósmej krucjaty krzyżowej, na skutek epidemii dżumy. Jego kult natychmiast się rozpowszechnił. Przedstawia się go w szatach królewskich z liliami monarchii francuskiej, z koroną cierniową jako atrybutem, z relikwią, którą przywiózł z Ziemi Świętej. Opiekun: fryzjerów, sprzedawców galanterii, stolarzy, gorzelników hafciarzy, kamieniarzy, tercjarzy franciszkańskich. Patron Francji. Imię: pochodzenia frankońskiego, znaczy „słynny w walce”.