12. XI. Święty Jozafat Kuncewicz, biskup i męczennik. Urodził się na Ukrainie w 1580 roku w rodzinie prawosławnej, najpierw przystąpił do Unii brzeskiej (Kościoła katolickiego obrządku wschodniego, a następnie w 1604 roku wstąpił do klasztoru bazylianów w Wilnie. Później był mianowany igumenem, a w 1618 roku został biskupem Połocka. Niestrudzenie działał na rzecz jedności Kościoła, a jego gorliwość ściągnęła na niego gniew i nienawiść części prawosławnych, którzy w 1623 roku doprowadzili do jego zabicia. Został beatyfikowany w 1643 roku, kanonizowany
w roku 1867. Przedstawia się go w szatach mniszych z siekierą wbitą w głowę. Imię: pochodzi z hebrajskiego i znaczy „Pan sądzi”.