30.V. Święta Joanna d’Arc, dziewica. Joanna urodziła się w Domermy we Francji około 1412 roku. Niepiśmienna wieśniaczka od trzynastego roku życia słyszała głosy świętych, które wzywały ją do uwolnienia Francji, pustoszonej przez wojnę stuletnią (1339-1453) Zdradzona i osądzona jako heretyczka, została spalona na stosie w 1431 roku. Papież Kalikst III zarządził rewizję jej procesu w 1455 roku. Joanna została w pełni zrehabilitowana i w końcu kanonizowana w 1920 roku Często przedstawia się ją w zbroi z chorągwią w ręku. Opiekunka: telegrafistów i pracowników radia. Patrona: Francji. Imię: pochodzenia hebrajskiego znaczy, „Bóg okozał miłosierdzie”,  „dar Pana”.