1. IX. Święta Rozalia, dziewica i pustelnica. Według legendy była córką księcia Sinbalda. Dziewica i pustelnica z XII wieku, prowadziła życie wypełnione modlitwą w grocie na górze Pellegrino na Sycylii, być może pragnąc uciec przed małżeństwem narzuconym jej przez ojca. Jej kult rozpowszechniony już z XIII wieku, ożywił się w wieku XVII, kiedy odnaleziono jej relikwie. Często przedstawia się ją z krucyfiksem i czaszką oaz różami we włosach. Jest przyzywana w epidemiach dżumy. Patronka: Palermo. Imię: pochodzi z łaciny i oznacz „kwiat róży”.