Autor: Kacper Kowalczyk

WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO

O Jagielle tak pisał polski kronikarz Jan Długosz:

“Królem był rzadkiej przystępności,

nie lubił żadnych powierzchownych ozdób i wytworu.

od objęcia rządów, aż do końca życia

okazywał się zawsze łaskawym i wspaniałym”

“Ów król w ludziach widział cnoty, a przychylnością, a nie nienawiścią mierzył czyny i zasługi. Małą rzeczą czynił ludzi odważnymi, odważnych bohaterami gotowymi do największych dzieł i poświęceń”

Władysław II Jagiełło król Polski, Najwyższy Książe Litewski, przez blisko pół wieku dzierżył jabłko i berło Królestwa Polskiego. Jagiełło urodził się około 1350 lub 1360 roku. W 1377 roku zyskał władzę na Litwie, był wtedy ostatnim pogańskim władcą średniowiecznej Europy. W 1385 roku zawarł układ z Królestwem Polskim w Krewie, skutkami umowy były: przyjęcie Chrztu świętego przez władcę, małżeństwo ze św. Królową Jadwigą i koronacja na Króla Polski. W zamian za koronę polską obiecał: przyjęcie chrztu, odzyskanie utraconych ziem polskich i przyłączenie do Polski ziem litewsko-ruskich. Równoznaczne z tymi wydarzeniami rozpoczął się proces chrystianizacji Litwy, żarliwie przez króla i królową wspierany.Władysław Jagiełło prowadził kilka wojen
z Zakonem Krzyżackim, jednym z ważniejszych momentów tych sporów była
bitwa pod Grunwaldem, największe starcie militarne średniowiecznej Europy. Ufamy, że Pan Bóg prowadził wtedy Króla, który wysłuchał przed walką Mszy Świętej
i odśpiewał „Bogurodzicę”. Do dziś 15 lipca 1410 r. to jedna z najbardziej znanych dat z historii Polski.
Zwycięstwo nad Krzyżakami rozsławiło w świecie imię Polski i jej króla.Władysław Jagiełło sam nie był wykształcony, ale rozumiał znaczenie oświaty, docenił społeczną rolę nauki i kultury. Sprzyjał rozwojowi i wspomagał odnowienie Akademii Krakowskiej, uczelni której zawdzięczamy wykształcenie znakomitych uczonych. Sprawnie administrował państwem dzięki ciągłym objazdom po kraju, w Krakowie przebywał 2-3 tygodnie, a resztę roku spędzał w podróży w różnych regionach Polski i Litwy Władysław Jagiełło zmarł 1 czerwca 1434 roku, pochowany został w Katedrze Wawelskiej.

Ciekawostki o Królu Władysławie Jagielle:

  • Władca lubił słuchać śpiewu słowików, prawdopodobnie podczas takiego przebywania wśród natury przeziębił się co doprowadziło do śmierci.
  • Był abstynentem, pił tylko wodę.
  • Jeździł konno, lubił się kąpać (co w tamtych czasach było wyjątkowe), skromnie się ubierał.