Chcę stać się iskrą Bożą

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen  Uwielbiam Cię Boże w Trójcy Świętej Jedyny i dziękuję, żeś mnie tak cudownie stworzył. Dziękuję Ci mój Boże, za Syna Twojego, a mojego Odkupiciela Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego-ambasadora moich dobrych myśli, zachowań i czynów. Niech Twoja moc umacnia mnie i przemienia moje serce. Duchu Święty, Duchu mocy i miłości, radości i odwagi, potrzebuję Twojego tchnienia. Niech Twa  łaska uświęca mnie. Jezu mój  Zbawicielu, bądź moją Drogą, Prawdą i Życiem. Pokazuj mi wartości za którymi warto i trzeba iść. Zwracam do Ciebie moje serce  Matko polskiego Narodu, Matko Królowo Korony Polskiej i Matko moja, strzeż naszych wartości
i rodzin . Maryjo Niepokalana osłaniaj nas swoim płaszczem opieki, przed zalewem zła. Aniołowie
i święci patronowie Naszej Umiłowanej Ojczyzny dołączcie swoim orszakiem do naszych modlitw za Polskę, aby była wierna Dziedzictwu Naszych Ojców i aby Polacy z nadzieją budowali nasz wspólny dom. Święci Patronowie Polski módlcie się za nami. Święty Józefie Sebastianie Pelczarze upraszaj nam ducha patriotyzmu i Bojaźni Bożej. Niech Iskra Bożej miłości płynie do naszych serc i  rodzin  Świata całego. Amen.