Święci ozdobą naszą i naszego Narodu
Tradycja naszego narodu głęboko korzeniami sięga oddawania czci naszym zmarłym. Wielka prawda „Świętych Obcowanie” zawsze dla nas chrześcijan była i jest żywa. Pamięć o zmarłych wymownie mówi o wierze i szacunku jakim my chrześcijanie otaczamy zmarłych z naszych rodzin, jak i tych którzy oddali życie w obronie naszej Ojczyzny. Uporządkowane cmentarze na terenie całej Polski to nie jednorazowy czyn, ale ciągłe nawiedzanie cmentarzy, stała modlitwa za nich. Zamawiane Msze święte to największy i najcenniejszy prezent, bowiem ofiara Chrystusa wyjednuje im Odkupienie. Katolicy będąc w kościele na Mszy świętej, po Eucharystii jadą na cmentarze i modlą się o spokój dla ich dusz. Czas listopada i Wszystkich świętych to w tradycji naszej szczególna wymożona modlitwa za naszych zmarłych. „Tyle w nas miłości ile pamięci i modlitwy do swoich zmarłych”. Czas Wszystkich świętych to również duchowa łączność ze wszystkimi Świętymi. Ważne żebyśmy umieli szanować tradycje i pilnować świętości naszych obyczajów. Zawsze w każdej epoce dochodziło do różnych zdrad, buntów, bo wrogowie nie mogą pogodzić się gdy Polacy żyją szczęśliwie i rozwieją się pomyślnie. Ksiądz Prymas Stefan Kardynał Wyszyński w swoich kazaniach mówił: „Kościół w Polsce zmaga się nade wszystko
o wartość człowieka, o godność osoby ludzkiej: żeby człowiek nie był nijaki, żeby człowiek nie był wewnętrznie rozdwojony: Panu Bogu świeczka i diabłu ogarek: żeby ten człowiek był pracowity, uczciwy, trzeźwy, żeby był prostolinijny, żeby był odważny w wyrażaniu swoich poglądów i w wyrażaniu swojej wiary. Tylko taki człowiek zasługuje na szacunek”
Tamte czasy były trudne, bo komuna narzucała system bez Boga. Dzisiaj walka przybiera na jeszcze większej sile. Państwo dba o rodziny, pomaga finansowo, stopa materialna się podniosła, a rozum i wnioskowanie  u młodych przestał działać, bo dają wodzić się za nos lub (…). Wrodzy Polsce  ludzie bałamucą młodych sprowadzając ich na manowce, dlaczego?, żeby rozwalić polski dom. My nie pozwalamy. Nasza tradycja, nasza wiara i dziedzictwo wprawia nas w dumę i konieczność obrony. Jeśli Bóg z nami i Wszyscy Święci, któż przeciwko nam.