Środa: szczęśliwy dzień bo to  dzień Świętego Józefa. Święty z królewskiego rodu Dawida  wielki, ale nie chcący zwracać uwagi na siebie. Miał On sprawiedliwą ocenę siebie. Święty sprawiedliwy –  dlatego wybrany i powołany na wzorowego ziemskiego Ojca dla Syna Bożego. Święty zakochany –  dba o relacje
z ukochaną, ponieważ miłość dla niego to najwyższą wartość.  Święty odpowiedzialny –   wnosi ciepło
i czułość.  Święty pełen wiary –  wszystko przyjął od Boga, nie wdawał się w dyskusje, bo uważał je za zbyteczne. Święty cichy – znaczy zatopiony w obecności Boga. Święty pokorny – otwarty dla Boga całym sercem i życiem, Święty  zasłuchany – bo to słowa Boga i natchnienia Ducha Świętego, prowadziły go przez  życie. Święty uwielbiany  –  gdy zjawiał się z małym Jezusem w Synagodze, wszystkie dzieci garnęły się do Niego i do Jezusa., Święty pracowity – jako cieśla potrafił wszystko zrobić z niczego, najwięcej sprawiał radości  rzeźbami ptaków i motyli „ Mówił, że one najprędzej dolatują do Boga Stwórcy”.  Święty wszystkiego uczący –  umiał słuchać a nic nie mówić, umiał dać czas, aby rozmówca wypowiedział swoje wnętrze. Umiał zachęcić nieśmiałego do odwagi, bo sam milczał. Umiał pokazać system pracy, i zachęcał do niej,  by innym było lepiej., Święty trzymający Zbawiciela Świata – wyróżniony, ale zawsze budzący zaufanie, więc dlatego wyróżniony. Święty czysty – czyste słowo, czyste spojrzenie, czyste serce, czyste ręce, czyste wnętrze, Święty pokorny – tzn. mający prawdziwe  zdanie o sobie. Żyjący w prawdzie przed Bogiem i przed ludźmi. Nie starał się wyróżniać ani błyszczeć, Święty wyróżniony – szczęśliwy nad miarę, z tego powodu brakowało mu słów. Zachwyt wprawiał Go w ciągłe uwielbianie Boga. Dlatego kochał sercem. Święty zapatrzony nieustannie w Zbawiciela. – boska moc przenikała Go całkowicie. Święty rozumiejący nas  – sprawy  łatwe i trudne rozważał
w sercu, prosił o światło. Bóg przychodził z pomocą. Można bez słów zapatrzyć się w Niego i Go naśladować, a z Nim wszystko staje się wykonalne. Święty Józef to mężczyzna z misją święty który nie zdradza. Święty o najpiękniejszym imieniu – wybrany przez Boga, wyróżniony
i wywyższony. Święty pracowity-  sumienny zawsze przekazuje  pozytywną energię, bo od Boga.

Módlmy się Józefie święty pełen dyskrecji, opiekunie Kościoła całego,. Ucz nas tak wielkiego zawierzenia, ucz nas tak wielkiej miłości do Boga i spraw Jego. Ucz nas tak wielkiej pracowitości i odpowiedzialności. Jesteś zaradny  kompetentny   i bezinteresowny. Ty znasz nasze myśli, kieruj naszymi krokami, byśmy zawsze byli tam gdzie jest Jezus Twój Syn a nasz Zbawiciel. Jesteś Mężczyzną o silnej psychice i bogatej osobowości, dobry doradca, kompan owocnej dyskusji Potrafisz zagrzać serce do czynu, ale nie narzucasz swoich poglądów. Jesteś tak wrażliwy i delikatny, że słusznie nazwano Cię Cieniem Ojca. „Józefowa cnota jaśniejsza od złota” Jesteś jak złoto  w miłości  stały, doskonały
i  odpowiedzialny   wnosisz ciepło i czułość do swojej rodziny i do naszych rodzin. Dziękujemy Ci za cichą miłość, a mocną jak dynamit.  Bądź moim Kompresem na zbolałą duszę.  Twoja obecność jest mi tak potrzebna jak Jezusowi i Maryi w Nazarecie. Od 1879 jesteś  patronem całego Kościoła powszechnego, opiekuj się nami i prowadź.bo  Twoja obecność staje się czymś wyjątkowym Amen.