Gdy patrzę: pisze święty Józef Sebastian Pelczar: na dzieje  naszego narodu  wydaje mi się podobny do wielkiego okrętu, który po kilku wiekach pomyślnej żeglugi srogie burze i natarcia korsarzy mocno uszkodziły. Ale Bóg dobry nie pozwolił go zatopić i  chce go naprawić bylebyśmy także tego chcieli – na szczycie jego masztu błyszczy ciągle krzyż, jako symbol wiary katolickiej, której naród , dzięki Bogu, nie utracił; niechże ten krzyż, ta wiara wskazuje
i następnym pokoleniom drogę do portu Bożego.
Ster okrętu niech będzie mocny, a sternicy tegoż, spośród mądrych i dobrych najmądrzejsi i najlepsi.,  niech kierują nim zawsze według kompasu woli Bożej. Niech też ma załogę dzielną i zgodną, to jest wszystkie stany w jedności ducha dla wspólnego dobra pracujące, i pod dostatkiem żywności, czyli wszelkie cnoty. Tak naprawiony i na nowo zaopatrzony, a zarazem przytwierdzony liną trwałej miłości do arki zbawczej – do Kościoła katolickiego, niech płynie bezpiecznie i szczęśliwie, niosąc wiarę i cywilizację katolicką. W tej żegludze niech mu przyświeca „słońce sprawiedliwości”, to jest Najświętsze Serce Jezusowe, w nocy zaś, to jest w chwilach ciężkich, „Gwiazda  zaranna”, Bogurodzica Maryja, to nasza miłościwa Królowa, która nie opuściła nigdy swego ludu i właśnie w swoim miesiącu w 1915 r. wyprosiła naszym wojskom świetne zwycięstwo pod Gorlicami i nadzieje na wyrwanie się ze szpon zaborczych. Biskup Pelczar pisze dalej’ Stanie się to z pewnością, jeżeli wszyscy synowie i wszystkie córki polskiej ziemi dotrzymują przyrzeczenia, jakie w ich imieniu złożyli rodacy w Krakowie.

Dzisiaj nowa fala zniewolenia zalewa nasz kraj. Nie wszyscy potrafią myśleć i nie wszyscy kochają Polskę, jako najdroższą matkę, skoro dopuszczają się zniewag i zdrady własnych rodzin, zdrady wartości, zdrady narodu. A co najgorsze pozwalają się manipulować, pozbyli się logicznego myślenia i wszczynają burdy niszcząc dorobek kultury i cywilizacji polskiej. Wandalizm zawsze był tępiony.Bóg Honor i Ojczyzna – to nasza  dewiza Polska. Taka na wieki pozostanie. Tak nam dopomóż Bóg.